Tootmisjärelevalve

Alfacap Grupp OÜ

Alfacap Grupp Oü on asutati 2004. aastal eesmärgiga organiseerida ja tõhustada koostööd erinevate ettevõtete vahel. Tänaseks oleme arenenud tõhusaks ettevõtteks, mis on spetsialiseerunud projektide ja allhanke juhtimisele.

Alates 2006 aastast oleme osalenud 180 erinevas projektis. Meie poolt läbiviidud  või kontrollitud projektide hulgas on nii unikaalseid lahendusi pakkuvaid ja ka rahvusvahelisi projekte.

15 aastane kogemus ja oskused on võimaldanud meil nii mõnedki ühekordsed projektid muuta edukaks kestvaks koostööks nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt.

Oma töös hindame kõrgelt professionaalsust. Meie töötajad mõistavad, et professionaalsuse eelduseks on pidev isiklik areng ja kursisolek oma töövaldkonnas toimuvaga.

Teenuste osutamisel oleme kindlasti orienteeritud kliendile lähtudes eelkõige tema vajadustest ja nõudmistest. Meie töös on tähtsal kohal paindlikkus, efektiivne töökorraldus ja kommunikatsioon.

Täna on üle 80% meie klientidest pärit väljastpoolt Eestist ja oma  peamised koostööpartnerid oleme leidnud lähiriikidest, kuid osutame edukalt teenuseid ka Kesk Euroopa ja Lähisida maades