Tootmisjärelvalve

Tootmisjärelevalve  on teenus, mis jälgib ja vajadusel koordineerib tootmisprotsessi.

Kontrollib tootmises toimuvate tegevuste vastavust nõuetele ja ajagraafikule, inspekteerib dokumentatsiooni.

Teavitab ja raporteerib tootmises toimuvast ning annab kliendile sõltumatu ja adekvaatse ülevaate antud ajahetkel toimuvast.

Projektide juhtimine

Projektide juhtimine

Projektide juhtimine – aitab edukalt läbi viia eri mahtude ja keerukusastmega projekte.

Meie teadmised ja avatus väljakutsetele on loonud hulgaliselt võimalusi osaleda väga eripalgelistes rahvusvahelistes projektides, esile toomist vääriksid kindlasti VKG Õlitehaste Petroter toitesüsteemide arendus ja laiendus projektid või siis teisalt

NOMO Jeans INC. projekti  Hiinas paiknenud tootmise üle toomine Eestisse ning siin teksapükste individuaal õmbluse arendamine masstootmises või siis  Technip Flexi France projekt Rahvusvahelise Tootja Aktsepteerimine painduvate naftatorude poolide tootjale. 

Kuid projekt võib olla ka väike ülesanne, mida meie spetsialistid peavad juhtima.

Kvaliteedi kontroll

Kvaliteedi kontroll

Kvaliteedi kontroll – tagab toodete vastavuse standarditele ja erinõuetele.

Meie poolt pakutav teenus ei piirdu ainult toodetud komponentide vastavuse hindamisega vaid suudame esindada oma kliente ka erinevate konstruktsioonide ja seadmete aktsepteerimisel.

Tänu oma pikale kogemusele töötada erinevates valdkondades oleme viimase 10 aastajooksul edukalt esindanud tellijaid paljude  eriseadmete lõppinspekteerimistel tootja juures.

Konsultatsioonid

Konsultatsioonidega saame lihtsustada oma tellijate tegevust neile võõras keskkonnas.

Meie peamisteks klientideks on firmad kes otsivad võimalusi erinevaks koostööks peamiselt Euroopa Liidu piires, kuid oleme suutnud edukalt oma teenuseid pakkuda ka Lähisidas.