Osallistuminen eri laaduntarkastus – ja toimitusvalvonta hankkeisiin Baltian maissa, Skandinaviassa ja Venäjällä