TOTEUTUNEET HANKKEET

Vuodesta 2006 alkaen olemme osallistuneet 280 erilaiseen projektiin.

Meidän järjestetyt tai valvotut projektit käsittävät sekä ainutlaatuisia ratkaisuja että kansainvälisiä projekteja

Meidän kokemukset ja osaaminen luovat hyvät edellytykset keskittyä eri toimialoja kattaviin tai eri toimialoilla toimivien yritysten väliseen yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin.