Kvaliteedi – ja Tootmisjärelevalve Petroter III Õlitehase Protsessi torustike isolatsiooni ja El. kütte paigaldusele